Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

lifeisbeautiful
18:11
Reposted frombluuu bluuu viacynamon cynamon
lifeisbeautiful
10:45
4534 08e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa

March 05 2017

21:07
2568 cbb4
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet

March 02 2017

19:34
7200 967e
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
lifeisbeautiful
19:28
4513 1982
lifeisbeautiful
19:16
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony

March 01 2017

lifeisbeautiful
22:04
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viadrunkwhipster drunkwhipster
lifeisbeautiful
22:04
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
lifeisbeautiful
21:55
Kiedy świeci słońce, wszystko wydaje się łatwiejsze.
— wiosno?
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastopme stopme

February 28 2017

19:08
8970 7059
lifeisbeautiful
19:08
4826 f490

February 20 2017

lifeisbeautiful
17:33
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaaniamy aniamy
lifeisbeautiful
17:31
lifeisbeautiful
17:27
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viadiebitchdie diebitchdie
lifeisbeautiful
17:26
Make it happen. Shock everyone.

February 15 2017

lifeisbeautiful
21:56
6216 99f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lifeisbeautiful
21:37
lifeisbeautiful
17:04
7106 86b1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
lifeisbeautiful
17:03
7173 38d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
lifeisbeautiful
16:14
2522 09c9
Reposted fromhysterie hysterie viagoaskalice goaskalice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl