Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

lifeisbeautiful
08:35

February 07 2018

lifeisbeautiful
22:08
lifeisbeautiful
21:12
lifeisbeautiful
21:06
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna vialottibluebell lottibluebell
lifeisbeautiful
21:03
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialottibluebell lottibluebell
lifeisbeautiful
20:42
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
lifeisbeautiful
20:33

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflesz flesz

February 04 2018

lifeisbeautiful
21:42
2842 11cd 500

January 27 2018

lifeisbeautiful
19:01
1922 410f
Reposted fromtfu tfu vialottibluebell lottibluebell
18:55
0885 9713 500

nadi-kon:

Possession (1981) dir. Andrzej Zulawski

lifeisbeautiful
11:05

January 24 2018

lifeisbeautiful
21:24
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
lifeisbeautiful
21:09
lifeisbeautiful
20:55
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive

January 21 2018

lifeisbeautiful
10:59
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
lifeisbeautiful
10:43

January 19 2018

lifeisbeautiful
21:08
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viairbjarbirb irbjarbirb

January 08 2018

lifeisbeautiful
19:13
5571 3831 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianiewiastqa niewiastqa
lifeisbeautiful
19:09
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.

January 07 2018

lifeisbeautiful
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl