Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

lifeisbeautiful
11:56
lifeisbeautiful
11:56
lifeisbeautiful
11:56
lifeisbeautiful
11:51
7401 1f7b 500

May 26 2018

15:36
15:31
3925 9bdf
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa
lifeisbeautiful
13:39

May 25 2018

lifeisbeautiful
21:27
21:26
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

lifeisbeautiful
21:16

May 23 2018

lifeisbeautiful
18:34
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt vialottibluebell lottibluebell

May 22 2018

lifeisbeautiful
10:29
Reposted frombluuu bluuu vialottibluebell lottibluebell

April 22 2018

lifeisbeautiful
21:21

February 21 2018

lifeisbeautiful
08:35

February 07 2018

lifeisbeautiful
22:08
lifeisbeautiful
21:12
lifeisbeautiful
21:06
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna vialottibluebell lottibluebell
lifeisbeautiful
21:03
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialottibluebell lottibluebell
lifeisbeautiful
20:42
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
lifeisbeautiful
20:33

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl